Els esports electrònics (eSports) i la importància de la figura del psicòleg esportiu

Els esports electrònics (eSports) són un conjunt de videojocs que es juguen de manera competitiva seguint unes regles, ja sigui per equips o en solitari. És un fenomen cultural que ha provocat la transició de simples competicions de videojocs entre amics a grans competicions de videojocs, que són seguides en grans recintes esportius i amb una massa de milions d’espectadors Online.

Actualment, aquest sector està vivint una alta professionalització, els equips oficials ja compten amb entrenadors, psicòlegs i altres preparadors, així com fortes inversions en infraestructures i publicitat.

La figura del psicòleg esportiu és crucial en aquest àmbit, com a rol dins d’un equip, el psicòleg esportiu és la persona encarregada d’avaluar la situació anímica, processos cognitius i conductes dels jugadors, analitzar com funcionen, en quins punts es pot millorar, i treballar amb ells per aconseguir aquesta millora. És en gran part responsable de l’ambient, que la comunicació sigui adequada i d’atendre les necessitats individuals perquè es trobin en la millor situació possible i puguin rendir al màxim nivell.

Samuel García Lanzo, Psicòleg de l’Esport.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Obre el xat
    1
    Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...