Estudis del son

Què és un estudi del son?
Els estudis de son permeten obtenir informació sobre com aquest es produeix de manera habitual a les persones.
En cas de patir alteracions en el son, els professionals de la salut poden decantar-se per sol·licitar una sèrie de proves personalitzades per analitzar en profunditat com dorm.
Aquesta sèrie de proves es denominen estudis del son i la seva finalitat és esbrinar què passa davant d’un trastorn del son sever, per què es produeix i per saber quin seria el diagnòstic i el tractament més adequats.
Els estudis del son es poden demanar en els casos d’apnees del son o sospites de narcolèpsia en les persones. També es fan servir per investigar sobre els detalls de l’insomni i sobre com estan funcionant els tractaments aplicats en aquests casos.
Les proves de l’estudi del son es fan a través de proves sobre les funcions biològiques del cos humà mentre està dormint. Aquestes funcions biològiques analitzen des del ritme del cor fins al nombre de respiracions per minut, la quantitat d’aire que es respira o el nivell d’oxigen a la sang.
D’altra banda, a través d’un estudi del son es fan proves que analitzen altres aspectes sobre la profunditat o estructura del son com els moviments oculars o l’activitat cerebral mentre dormim.

Els símptomes que poden fer que el teu metge sol·liciti per a tu un estudi del son són variats. Entre ells, roncar, respirar amb dificultat, despertar-se de sobte per agafar aire o presentar complicacions per iniciar o mantenir el son a les nits poden ser-ne alguns.
Hi ha diferents proves que constitueixen els estudis del son, com les polisomnografies, les electroencefalografies d’una o diverses nits, entre elles.
Una altra de les proves més comunes són les proves de pressió sobre l’aire que inspira i espira el pacient o aquells que mesuren el nivell de l’oxigen a la sang.
L’anàlisi del son en funció de la postura corporal, els moviments de les cames en dormir o mitjançant les dinàmiques d’agitació que presenta en determinades fases del son permeten conèixer millor les característiques del son.
A través de la polisomnografia es duu a terme l’estudi de les ones cerebrals, dels nivells d’oxigen, ràtio de batecs del cor i de les característiques dels moviments de les cames i els oculars.
Les polisomnografies es duen a terme en unitats de recerca específiques del son en hospitals o en centres especialitzats, podent realitzar-se també en alguns casos a casa del pacient.
Permet analitzar les diferents etapes i fases del son i descobrir patrons i comportaments durant el son del pacient que expliquin les alteracions i els trastorns que pateix mentre dorm.
Moure’s massa a les nits, dormir agitat o roncar, entre d’altres, poden trobar un diagnòstic i tractament precisos i deixar de ser un problema gràcies als estudis de son.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Obre el xat
    1
    Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...