Formació tecnic d'esports nivell 1 en Padel de la Federació Catalana de Padel

Des de 2012, Oriol Mercadé exerceix de professor del curs de tècnic d’esports nivell 1 de Padel de la Federació Catalana de Padel.
Contingut de la formació de 3h:
El treball de parelles. Entrenament en valors. Psicopedagogia esportiva. Entrenament d’habilitats psicològiques bàsiques. Treball amb els pares. Habilitats comunicatives del entrenador
1. INTRODUCCIÓ
Aquest curs formació d'entrenadors de padel (FCP)està dirigit principalment a aquells tècnics que s’inicien en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica del pàdel, així com la de dirigir i programar entrenaments en un nivell bàsic i participar en l’organització i desenvolupament de les competicions.
El curs de nivell 1 se centra bàsicament en la fase d’iniciació.
Per obtenir aquest títol no és necessari realitzar cursos previs. Quan es convoquin els cursos de Nivell 2 i 3, caldrà estar en possessió del Nivell 1 i 2 respectivament.
2. INFORMACIÓ GENERAL
2.1.Requisits:

   • 16 anys complerts
   • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
   • Tenir el graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics)
   • Superar una prova d’accés pràctica (quan es convoca un curs s’anuncia el dia i característiques de la prova)

2.2. Durada del curs:

 • El curs té una durada de 4 caps de setmana.
 • L’horari és el següent:
   • Divendres de 15:30 a 20h
   • Dissabte de 9:30 a 14:30h i de 16 a 19:30h
   • Diumenge de 9:30 a 14:30h

   

2.3. Assignatures. El curs consta de 3 parts:

  • BLOC ESPECÍFIC (FCP): 75 hores
   • Àrea de Conceptes Generals Bàsics
   • Àrea de Desenvolupament Professional
   • Àrea de Metodologia i Didàctica
   • Àrea de Formació Complementària
   • Àrea de Perfeccionament Tècnic i Tàctic
  • BLOC COMÚ (Escola Catalana Esport): 80 hores
   • Àrea de Bases Comportament Esportiu
   • Àrea de Primers Auxilis
   • Àrea d’Organització Esportiva
   • Àrea d’Activitat Física Adaptada
  • BLOC PRÀCTIQUES (FCP): cal realitzar 150 hores amb grups d’iniciació en un club acreditat per la FCP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any. En cas de poder acreditar que ja s’ha treballat com a docent de pàdel en un club, es pot tramitar la seva convalidació.

2.4. Preu: el preu d’aquest curs és de 695€ (excepte en els casos concrets que hi hagi convalidacions).
2.5. Convalidacions:
Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica de la família esportiva que a continuació es detalla, poden sol·licitar la convalidació de les àrees corresponents del Bloc Comú mitjançant el Consejo Superior de Deportes, adjuntant a la sol·licitud: fotocòpia compulsada de la matrícula del curs, DNI i titulació acadèmica.

 • LCAFE (es convalida tot el Bloc comú)
 • Grau Superior en Activitats Físic-Esportives (es convalida tot el Bloc comú)
 • Grau Mitjà de conducció d’activitats físiques en el medi natural
  • MEE1: Bases del comportament esportiu
  • MEE2: Primers auxilis
  • MEE3: Activitat física adaptada i discapacitat (excepte Organització esportiva)
 • Mestre especialitsta en EF (MEF)
  • MEE1: Bases del comportament esportiu
  • MEE2: Primers auxilis
  • MEE3: Activitat física adaptada i discapacitat (excepte Organització esportiva)

3. NORMES ACADÈMIQUES: és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.
4. TITULACIÓ
El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 1 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP).
L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Pàdel expediran el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 1.
5. ALTRA INFORMACIÓ: les inscripcions
Un cop la Federació Catalana de Pàdel anunciï el curs i pengi tota la informació, cal fer els següents passos:

 1. Inscripció a la prova d’accés. Si s’ha superat la prova d’accés, aquesta té una validesa de 18 mesos a comptar des de la data que s’ha realitzat.
  1. Un cop superada la prova d’accés, realitzar la inscripció del bloc específic i del bloc comú (en cas de no convalidació) omplint els fulls que des de la pàgina web es facilitaran.
 1. La inscripció al curs haurà de ser presencial, ja que es demanen fotocòpies compulsades d’alguns documents.

 

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

  Obre el xat
  1
  Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...