Psicologia de la salut

Què entenem per “salut”?

Hi ha un gran nombre de disciplines dins de la psicologia. Mentre que algunes d’elles es focalitzen en la investigació, l’àmbit grupal o la pràctica clínica, la Psicologia de la Salut se centra en la promoció de la salut i en el tractament psicològic de la malaltia física.

En el preàmbul de la seva Constitució, redactada el 1948, l’Organització Mundial de la Salut va definir la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no la mera absència de malaltia o discapacitat”.

La pròpia definició emfatitza en fer una distinció amb l’antiga concepció de la salut com la simple absència de problemes físics; actualment, el terme “salut” s’utilitza per fer referència a més a variables psicosocials que influeixen en la biologia humana, la qual cosa atorga un paper clau a la Psicologia de la Salut.

Altres definicions situen la salut i la malaltia en un continu. Així, en un dels seus extrems trobaríem la salut total, mentre que en l’altre se situaria la mort prematura deguda a l’absència de salut.

Així mateix, cada vegada es dóna més importància a la comprensió de la salut com a estat i com a recurs que permet aconseguir les metes i cobrir les necessitats dels individus i dels grups socials en relació amb el seu entorn.

 

Història de la Psicologia de la Salut

Les funcions que realitza actualment la Psicologia de la Salut han estat tradicionalment objecte d’atenció de diverses disciplines.
Podem considerar que el sorgiment de la Psicologia de la Salut va ser un procés lent i progressiu. En aquest trobem diversos moments i aportacions clau que cal esmentar per poder comprendre el desenvolupament d’aquest camp.

Obre el xat
1
Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...