Realitat Virtual/Amelia

El poder de la Realidad Virtual al alcance de los profesionales de la salud mental

Más de 70 entornos para usar como herramientas en la intervención realizada por parte del profesional de la saludAparició d’Oriol Mercadé en telenotícies tv3 i al programa Valor Afegit parlant de la realitat virtual:

 

apostem per les noves tecnologies per a la salut mental.La realitat virtual ens permetrà treballar amb fòbies, fer entrenameinto en Mindfulness i treballar l’ansietat generalitzada.

¿Com funciona?

La Realitat Virtual és la manera més senzilla i eficaç d’oferir les millors teràpies a pacients amb fòbies específiques, ja que ens permet monitoritzar l’ansietat del pacient a temps real amb Biofeedback quan interactua en entorns que li produeixen les seves pors, reduint els costos econòmics i logístics de la teràpia d’exposició real i millorant l’eficàcia respecte l’exposició imaginada.

Fòbies que es treballen

belonefòbia; por a les agulles.
Aerofòbia; por a volar.
Acrofòbia: por a les altures.
Claustrofòbia: Por als espais reduïts.
Agorafòbia: Por a estar en espais oberts o de difícil sortida.
Glosofobia; Por a parlar en públic.
amaxofòbia; Por a Conduir.
Por als Animals i Entomofobia; por als insectes.
fòbia social.
Por a foscor i tempesta.
Por als exàmens.
TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu (Neteja i contaminació).

 

EMDR: Eyes movement desensibilization @ Reprocessing.
ansietat generalitzada.
Relaxació i Mindfulness.
Protocol de treball.

Sessió 1: Psico-educació (lliurament del dossier)

S’ofereix informació sobre la fòbia (origen, manteniment i resposta d’ansietat
Es presenten les tècniques de tractament que s’utilitzaran al llarg del protocol.
Elaboració d’una jerarquia d’exposició.
Tasques per a casa: Pràctica diària de tècniques i completar el autorregistre associat davant autoexposició a estímuls associats a la situació temuda.

Sessió 2: RV + Relaxació muscular progressiva

S’introdueix l’ús de la tècnica de relaxació muscular progressiva de Jacobson.
Familiarització amb l’entorn: Desensibilització sistemàtica

Sessió 3 i 4: RV + Reestructuració cognitiva

A partir de la quarta sessió s’inicia l’exposició gradual i sistemàtica als ambients virtuals.

Sessió 5: Prevenció de recaigudes

S’avalua el procés terapèutic i es programen futures tasques de autoexposició i sessions de reforç.
Gestió i prevenció de recaigudes futures.

 

Realitat virtual i relaxació i mindfulness

La implementació de tècniques de realitat virtual en les intervencions per controlar l’estrès i induir a la relaxació és una ciència emergent amb prometedors resultats. Una gran quantitat d’investigacions corroboren l’eficàcia d’aquesta tècnica pel que fa a tractaments sobre desordres d’ansietat i estrès. L’estudi realitzat per Pallavicini et al., (2013) va demostrar la millora del control de l’estrès en docents i professionals de la infermeria mitjançant realitat virtual. D’altra banda, estudis com els de Villani & Riva, (2012), van demostrar que el grup que va realitzar exercicis de control de l’estrès mitjançant realitat virtual va obtenir millors resultats que el grup control.

Obre el xat
1
Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...