Realidad virtual

En altrendiMent apostem per les noves tecnologies per a la salut mental.La realitat virtual ens permetrà treballar amb fòbies, fer entrenameinto en Mindfulness i treballar l’ansietat generalitzada.

 

¿Com funciona?

Aparició d’Oriol Mercadé en telenotícies tv3 i al programa Valor Afegit parlant de la realitat virtual:

La Realitat Virtual és la manera més senzilla i eficaç d’oferir les millors teràpies a pacients amb fòbies específiques, ja que ens permet monitoritzar l’ansietat del pacient a temps real amb Biofeedback quan interactua en entorns que li produeixen les seves pors, reduint els costos econòmics i logístics de la teràpia d’exposició real i millorant l’eficàcia respecte l’exposició imaginada.

 

Fòbies que es treballen

belonefòbia; por a les agulles.
Aerofòbia; por a volar.
Acrofòbia: por a les altures.
Claustrofòbia: Por als espais reduïts.
Agorafòbia: Por a estar en espais oberts o de difícil sortida.
Glosofobia; Por a parlar en públic.
amaxofòbia; Por a Conduir.
Por als Animals i Entomofobia; por als insectes.
fòbia social.
Por a foscor i tempesta.
Por als exàmens.
TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu (Neteja i contaminació).

 

EMDR: Eyes movement desensibilization @ Reprocessing.
ansietat generalitzada.
Relaxació i Mindfulness.
Protocol de treball.

Sessió 1: Psico-educació (lliurament del dossier)

S’ofereix informació sobre la fòbia (origen, manteniment i resposta d’ansietat
Es presenten les tècniques de tractament que s’utilitzaran al llarg del protocol.
Elaboració d’una jerarquia d’exposició.
Tasques per a casa: Pràctica diària de tècniques i completar el autorregistre associat davant autoexposició a estímuls associats a la situació temuda.

Sessió 2: RV + Relaxació muscular progressiva

S’introdueix l’ús de la tècnica de relaxació muscular progressiva de Jacobson.
Familiarització amb l’entorn: Desensibilització sistemàtica

Sessió 3 i 4: RV + Reestructuració cognitiva

A partir de la quarta sessió s’inicia l’exposició gradual i sistemàtica als ambients virtuals.

Sessió 5: Prevenció de recaigudes

S’avalua el procés terapèutic i es programen futures tasques de autoexposició i sessions de reforç.
Gestió i prevenció de recaigudes futures.

 

Realitat virtual i relaxació i mindfulness

La implementació de tècniques de realitat virtual en les intervencions per controlar l’estrès i induir a la relaxació és una ciència emergent amb prometedors resultats. Una gran quantitat d’investigacions corroboren l’eficàcia d’aquesta tècnica pel que fa a tractaments sobre desordres d’ansietat i estrès. L’estudi realitzat per Pallavicini et al., (2013) va demostrar la millora del control de l’estrès en docents i professionals de la infermeria mitjançant realitat virtual. D’altra banda, estudis com els de Villani & Riva, (2012), van demostrar que el grup que va realitzar exercicis de control de l’estrès mitjançant realitat virtual va obtenir millors resultats que el grup control.

Obre el xat
1
Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...