Meditar per a rendir

De camí cap a l’estat de Flow

1-ACCEDER A LA GUÍA SOBRE QUE ES Y COMO PRACTICAR MINDFULNESS

2-ACCEDIR AL PROGRAMA BÀSIC DE MINDFULNESS (ACCÉS LLIURE A 8 AUDIOS)

3-ACCEDIR AL PROGRAMA DE 25 AUDIOS DE MINDFULNESS I ESPORT (és necessari contrasenya)

4-ACCES TO THE ENGLISH MEDITATION SPORT PROGRAME

 

Aquí va un exemple d’audio: CENTRAMENT

La Consciència plena també pot optimitzar el rendiment esportiu.

Durant moltes dècades, la psicologia de l’esport ha depès de la Teràpia Cognitiu Conductual per poder controlar i modificar les variables psicològiques que intervenen en el rendiment esportiu. Recentment, la filosofia i praxi de l’Mindfulness ha despertat un gran interès entre els psicòlegs esportius, ja que sembla contribuir a una millor predisposició psicològica per part dels esportistes que el practiquen.

Meditar per a competir,a les semifinals de wimbledon vem veure com Azarenka aprofitava un canvi de camp, per a meditar i remuntar per classificar-se per a la final. En partits de la NBA es normal veure jugadors com Lebron James , meditant mentre estan a la banqueta, o el mateix Djokovich o Fognini comenten que ha inclos la meditació en el seva rutina diaria pre entrenament i prepartit…us passo els enllaços de les entrevistes.

Mindfulness significa prestar atenció d’una manera particular, a propòsit, en el moment present, i sense jutjar.

La correcta combinació de les condicions cognitives, afectives, fisiològiques, permet un estat òptim de rendiment en l’esport, semblant al que entenem com a Estat de Flow, però aplicat a l’àmbit de l’esportiu. el Mindfulness se centra en la idea que el rendiment òptim és un estat que emergeix de l’acceptació dels pensaments, emocions i sensacions corporals sense intentar eliminar-ni modificar-los, simplement cal observar-los de manera no enjudiciadora.

Les persones que habitualment utilitzen el Mindfulness, deixen de raonar, controlar i rumiar tot el que els afecta de forma negativa, per fondre en un procés d’acceptació, que porta amb si una unió entre el cos i la ment, una unió amb el present. L’esportista observa què sent i què pensa sense més transcendència, i augmenta la seva concentració de manera considerable. Els pensaments i emocions es deixen passar, sense donar-los significat ni valor, aconseguint un distanciament amb aquests ja que no es controlen, només s’accepten.

Comenta Jonathan Garcia-Allen, psicòleg i director de comunicació de psicologia y mente que:  El temps s’inverteix en el present: en la consciència de moment, a les sensacions corporals ia l’Estat de Flow. És a dir, l’energia no s’inverteix en preocupacions o en expectatives futures, i d’aquesta manera s’aconsegueix una millor rendiment esportiu.

Són moltes les variables psicològiques (motivació, nivell d’activació, estrès, etc.) que seran decisives per al rendiment òptim d’un atleta, i moltes són les investigacions que han demostrat la seva incidència sobre els esportistes. Influirà positivament en l’autoestima i en l’autoconfiança d’un esportista, ja que la interpretació de l’experiencia esportiva sense judici serà positiva a l’hora d’interpretar els èxits i els fracassos. Això també és important per a esportistes joves, ja que educant-los amb Mindfulness en edats primerenques, es pot incidir sobre el seu benestar futur. A més, la pràctica Mindfulness serà beneficiosa en les relacions interpersonals i en la cohesió d’equip, un factor determinant en esports col·lectius.

El Mindfulness s’ha aplicat en nombrosos camps amb beneficis en variables com ara la gestió de l’estrès, el dolor o la qualitat de vida. Però en el l’àmbit de la psicologia de l’esport no només s’està utilitzant per millorar la gestió de l’estrès i la millora de l’rendiment dels esportistes, sinó que també s’està posant en pràctica amb esportistes lesiona. Solé, Bruno, Serpa i Palmi (2014), en el seu article “Aplicacions de l’Mindfulness (consciència plena) en lesió esportiva”, publicat a la Revista de Psicologia de l’Esport, recomanen la progressiva introducció de l’Mindfulness en la prevenció i rehabilitació de lesions esportives

Obre el xat
1
Hola! Escriu la teva situació i el que necessites...